Actueel

 

 

 

    Kunst in het Theehuis
Joop Kolling

4 okt. '19 t/m 2 jan. '20

 

 

Boek / pers

 

 

Reeën en Bloemen op Selwerderhof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingstijden - winter
Theehuis: 
10.30 - 16.00 uur
Begraafplaats:
9.00-18.00 uur

 

 

Openingstijden - zomer Theehuis:
 10.30 - 16.30 uur
Begraafplaats:
9.00-18.00 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijgewerkt: 14.12.2019

 

 

 

 

Historie Theehuis Selwerderhof

 

Aanleg Selwerderhof
In juli 1940 stelde de gemeente Groningen een bedrag van twee miljoen gulden beschikbaar voor de aanleg van Selwerderhof. Ontwerper en aannemer H. Copijn & Zn. uit Maartensdijk begon met de aanleg van de vijver, de grachten en het dijkwerk. Maar in augustus 1941 moest hij met een deel van de werkzaamheden stoppen, onder andere door gebrek aan brandstof en materieel. In augustus 1942 werden de werkzaamheden, op gezag van de Duitsers, helemaal stilgelegd. Er was geen brandstof meer voor de schepen die het zand, dat uit het Foxholstermeer werd gehaald, naar de begraafplaats moesten vervoeren. Pas eind 1947 kon het werk weer worden hervat.

 

Kleine aula in gebruik genomen

In 1948 werd besloten tot de bouw van de kleine aula. Gemeentearchitect J.H.M. Wilhelm heeft het gebouwtje ontworpen. In oktober 1950 nam men de kleine aula in gebruik, maar het bleek al gauw veel te klein te zijn. Veel bezoekers moesten buiten blijven staan bij een begrafenisplechtigheid. Daarom besloot men om een grotere aula te bouwen. Die was uiteindelijk pas in 1964 klaar. Toen die in gebruik werd genomen, kwam de kleine aula leeg te staan. Vanaf dat jaar tot halverwege 2002 is het gebouwtje als opslagplaats gebruikt voor de tuinlieden. Tuinmaterialen en werktuigen zijn dus meer dan veertig jaar in deze kleine aula opgeborgen.

 

Kleine aula wordt theehuis

In 2002 opperde uitvaartverzorgster Nellian Dijkema het plan om de kleine aula te gaan gebruiken als koffie- en theehuis. 'Een bakje troost' voor de bezoekers van de begraafplaats. De gemeente stond positief ten opzichte van dit plan. Er werd een stichting zonder winstoogmerk opgericht die de naam Accolade kreeg. Met de gemeente werd een gebruikersovereenkomst getekend en de architecten van Artes gingen aan de slag om de opslagplaats om te toveren in een theehuis. De exploitatie is in handen van stichting Accolade, het theehuis draait dank zij de medewerking van ongeveer 40 vrijwilligers.

 

Uitgebreide historie meer »

 

Ontstaan Selwerderhof - Beno's Stad.

 

aanleg
Aanleg Selwerderhof

 


Uitvaart vanuit kleine aula (dec. 1957)

 


Verbouwing Aula naar Theehuis

 


Verbouwing Aula naar Theehuis

 


Verbouwing Aula naar Theehuis