Vogels op Selwerderhof

Vogelaars weten het theehuis te vinden, voor of na een vogelwaarnemingstocht op Selwerderhof. Soms gaan de waarnemingen nog door bij een kopje koffie, want de grote ramen bieden prima zicht op de natuur rondom.
Selwerderhof is een waar vogelparadijs. In de gevarieerde vegetatie van loofbomen, struiken, naaldbomen en rietgebiedjes vinden veel vogels een plekje. Ook zijn er diverse nestkastjes en er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Er zijn tenminste zo’n zestig vogelsoorten op Selwerderhof. Zo zijn er roofvogels als buizerd, havik en sperwer. De grote bonte specht, de groene specht en zelfs de zeldzame middelste bonte specht zijn er waargenomen. Daarnaast huizen er diverse mezensoorten.

En natuurlijk zijn er de algemene tuin-, park- en bosvogels als tjiftjaf, fitis, zwartkop, groenling, roodborst, boomkruiper, boomklever, heggenmus, spreeuw, merel, winterkoning, vink en braamsluiper.
Bij het riet vind je de bosrietzanger en sprinkhaanzanger.
Ook minder bekende zangers ontbreken niet, zoals de tuinfluiter, bonte- en grauwe vliegenvanger en gekraagde roodstaart

Trekvogels en overwinteraars weten Selwerderhof te vinden. Denk aan de sijs, barmsijs, keep, goud- en appelvink, goudhaan- en vuurgoudhaan, kramsvogel en koperwiek, houtsnip en keep.
Sommige vogels zoeken korte rust op Selwerderhof: zeearend, ransuil, boomleeuwerik, baardman, zeearend, velduil, lepelaars, wespendief, rode wouw, grote zilverreiger, wintertaling en grote gele kwikstaart. 
Soms is er de zeldzame wielewaal. En… er broedt elk jaar een ijsvogel.

Bovenstaande tekst is gebaseerd op waarnemingen van de IVN-vogelwerkgroep.