Bestuur

Om het theehuis te kunnen starten en met vrijwilligers te kunnen exploiteren, is op 23 september 2002 Stichting Accolade opgericht.
Het bestuur van deze stichting bestaat uit drie leden die deze taak als vrijwilliger uitvoeren. Het bestuur is verantwoordelijk dat de doelstellingen van de stichting worden behaald.
De naam Accolade is gekozen omdat het accoladeteken staat voor verbinding; verbinding tussen leven, dood en samenleving. Verbinding tussen mensen.

Doelstellingen
Stichting Accolade stelt zich ten doel om alles wat zich voordoet rondom het sterven een volwaardige plaats in de samenleving te geven.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het exploiteren van een theehuis op begraafplaats Selwerderhof
  • het uitgeven van een boek waarin op een lichte, soms luchtige en zeker toegankelijke wijze aspecten rond sterven en rouw aan bod komen, aan de hand van onderwerpen die in het theehuis zichtbaar zijn.
  • het organiseren en ontwikkelen van activiteiten die een bijdrage leveren aan een goede verwerking van de periode rond het sterven van een mens.

Stichting Accolade
adres: Schoolholm 3, 9711 JD Groningen

E-mail: stichtingaccolade@gmail.nl
Website: www.stichtingaccolade.nl

Naar boven